ARCHITECT (FAQs)

ต้องเตรียมเรื่องอะไรบ้าง เพื่อมาคุยกับสถาปนิก1 — ขนาด / ตำแหน่งที่ดิน / โฉนด

2 — พื้นที่ใช้สอย / จำนวนห้อง / ฟังค์ชั่นพิเศษที่ต้องการใช้ เช่น เน้นการใช้งานสำหรับผู้สูงวัย, ต้องการเก็บพื้นที่ไว้สำหรับต่อเติมในอนาคต, ต้องการแยกความเป็นส่วนตัว สำหรับรองรับการอยู่อาศัยสองครอบครัว เป็นต้น

3 — บรรยากาศของโครงการ / หน้าตาหรือสไตล์ที่ชอบ (Mood Image) ลูกค้าอาจจะเล่าถึงสถานที่ที่ชอบ หรือสามารถหารูปจากนิตยสารและภาพจาก Pinterest มาพูดคุยกันได้

4 — ความเชื่อ / ฮวงจุ้ย สามารถให้ซินแสแจ้งข้อกำหนดหรือผังอาคารเบื้องต้น และนัดหมายให้สถาปนิกพูดคุยกับซินแสเพิ่มเติมในครั้งถัดไปได้

5 — ระยะเวลาของโครงการที่ต้องการให้แล้วเสร็จ

6 — งบประมาณในการก่อสร้างบ้านจากข้อมูลที่กล่าวมา จะช่วยให้สถาปนิกสามารถให้คำแนะนำเบื้องต้นได้ว่า เมื่อนำเงื่อนไขต่างๆมาประกอบกันแล้วโครงการนี้เป็นไปได้หรือไม่ เช่น ขนาดพื้นที่ใช้สอยเมื่อรวมกับมู้ดบ้านแล้ว สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้หรือไม่ เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปประกอบตัดสินใจว่าจะเพิ่มงบ หรือลดพื้นที่ใช้สอย ก่อนที่จะเริ่มงานออกแบบAKAS's team

ปล. ข้อมูลดังกล่าวผู้เขียนอ้างอิงจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ เพื่อเป็นความรู้ให้กับทุกคน ทั้งนี้อาจคลาดเคลื่อนได้ ขอให้ พิจารณาและนำไปใช้เป็นแนวทางในการประเมินเบื้องต้นเท่านั้น และโปรดปรึกษากับสถาปนิกที่ท่านจะร่วมงานด้วยอีกครั้ง