Uncategorized

9 items found

BOQ / Bill of Quantities คืออะไร? จำเป็นรึเปล่า?


จะสร้างบ้านทั้งที จ้างสถาปนิกดีไหม? จะคุ้มรึเปล่า? สถาปนิกจำเป็นจริงๆหรือ?


สร้างบ้านหนึ่งหลัง ใช้เวลานานเท่าไร?


สร้างบ้านใช้งบประมาณเท่าไร?


สถาปนิก อินทีเรีย และภูมิสถาปนิก ต่างกันอย่างไร?


ต้องเตรียมเรื่องอะไรบ้าง เพื่อมาคุยกับสถาปนิก?


ระยะเวลาในการออกแบบของสถาปนิก นานแค่ไหน? การออกแบบบ้านใช้เวลานานเท่าไหร่?


ค่าออกแบบสถาปนิกแพงมั้ย? / จ้างสถาปนิกแพงไหม?


ขั้นตอนการทำงานของสถาปนิก สถาปนิกเค้าทำงานกันยังไง? ขั้นตอนในการทำงานเป็นอย่างไร? สถาปนิกอยู่ในส่วนไหน / ขั้นตอนไหนของงานก่อสร้าง?