HOUSE (FAQs)

BOQ / Bill of Quantities คืออะไร จำเป็นรึเปล่า
akas-architects_stories_boq-lists-1

BOQ ย่อมาจาก Bill Of Quantities คือ รายการแสดงปริมาณงานและราคาวัสดุก่อสร้าง
หรือก็คือลิสท์รายการวัสดุและค่าแรงทั้งหมดที่ต้องใช้ในการก่อสร้างนั่นเอง


แล้ว BOQ ได้มาได้อย่างไร?

ตอบ : ได้จากการถอดรายละเอียดในแบบก่อสร้างออกมาเป็นลิสท์รายการ ทำให้สามารถรู้ได้ว่าต้องใช้กระเบื้องแต่ละรุ่นกี่ตารางเมตร คิดเป็นค่าวัสดุเท่าไหร่ ค่าแรงปูกระเบื้องเท่าไหร่ เป็นต้น


แล้วแบบก่อสร้าง ได้มาได้อย่างไร?
ตอบ : ผู้ออกแบบจะเป็นผู้จัดทำแบบก่อสร้างตามที่ออกแบบไว้ โดยแบบก่อสร้างจะแสดงระยะ, ดีเทลการก่อสร้าง รวมไปถึงสเปควัสดุต่างๆ


แล้วผู้ออกแบบ คือใคร ทำไมถึงกำหนดสิ่งเหล่านี้ได้?
ตอบ : ผู้ออกแบบบ้านหรืออาคารซักหลังนึง จะเป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพเฉพาะ โดยบ้านหนึ่งหลังจะประกอบไปด้วย ผู้ออกแบบด้านสถาปัตยกรรม(สถาปนิก), ผู้ออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง(วิศวกรโยธา), ผู้ออกแบบวิศวกรรมงานระบบ(วิศวกรเครื่องกล ด้านไฟฟ้าและงานระบบ) เป็นต้น


ข้อดีของ BOQ คืออะไร?

ตอบ : BOQ คือตารางแจกแจงราคา ที่ช่วยให้เราสามารถใช้เปรียบเทียบราคาของผู้รับเหมาเจ้าต่างๆได้ สามารถใช้ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาได้ ว่ามีวัสดุหรืองานใดที่ไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้หรือไม่ และยังสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณะอนุมัติสินเชื่อของธนาคารได้อีกด้วยงานก่อสร้างทั่วๆไป ไม่มี BOQ ได้รึเปล่า? 
ตอบ : สร้างได้ ถ้าเจ้าของบ้านไว้ใจและเชื่อใจผู้รับเหมา โดยไม่กังวลกับความเข้าใจกันที่จะคลาดเคลื่อนเวลาก่อสร้าง หรือกรณีโครงการหรือบ้านมีขนาดเล็ก ไม่ได้ต้องการความละเอียดในด้านงานดีไซน์มาก ก็สามารถว่าจ้างให้ผู้รับเหมาก่อสร้างได้เลย


ผู้ออกแบบ คือ ผู้ที่ถอดราคา BOQ อย่างนั้นรึเปล่า?
ตอบ : ไม่จำเป็น ผู้รับเหมาเองก็สามารถถอด BOQ ได้ ขอเพียงแค่มีความรู้ในการคำนวณปริมาณวัสดุ, รู้ราคาวัสดุ และรู้ราคาค่าแรง ก็สามารถที่จะถอด BOQ ได้เช่นกัน แต่การให้สถานิกถอด BOQ ให้ จะช่วยให้ได้ราคากลาง สำหรับไว้ใช้เปรียบเทียบกับราคาที่ผู้รับเหมาเจ้าอื่นๆเสนอมาได้ เป็นการรักษาผลประโยชน์ให้กับเจ้าของบ้าน


แล้วเราจะจ้างผู้รับเหมามาตีราคาเทียบกันเลยไม่ได้หรือ? จะได้ไม่ต้องเสียเงินจ้างผู้ออกแบบ และไม่ต้องทำ BOQ
ตอบ : ถ้าบ้านหรืองานนั้นๆเป็นแบบบ้านมาตรฐาน ไม่ได้มีรายละเอียดมากนัก เช่น บ้านแถว 1ชั้น หน้ากว้าง 4ม. ลึก 8ม. แบบนั้นก็สามารถให้ผู้รับเหมาเสนอราคาเทียบกันโดยไม่ต้องมีแบบจากผู้ออกแบบเลยก็ได้

จากประสบการณ์ของเรา หากบ้านหรือโครงการอะไรก็ตามที่มีมูลค่าหลายแสนถึงหลายล้านบาท ผู้รับเหมาส่วนมากมักจะถามหาแบบก่อนตีราคา เพื่อนำไปถอดเป็น BOQ ก่อน เพราะผู้รับเหมาเองก็มีความต้องการที่จะทำงานบนพื้นฐานของแบบที่ละเอียดชัดเจน เพื่อลดปัญหาที่จะมีกับเจ้าของบ้านและหลีกเลี่ยงการขาดทุนเช่นกัน

 

AKAS's team

ปล. ข้อมูลดังกล่าวผู้เขียนอ้างอิงจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ เพื่อเป็นความรู้ให้กับทุกคน ขอให้ทุกคนพึงพิจารณาและนำไปใช้เป็นแนวทางในการประเมินเบื้องต้นเท่านั้น และโปรดปรึกษากับสถาปนิก, วิศวกร หรือผู้รับเหมาที่ท่านจะร่วมงานด้วยอีกครั้ง